<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159804.png" style="display:none;">
Young woman in casual holding balloon shaped like question mark

Astrata

Najczęściej zadawane pytania

 

 

Poniżej znajdziesz listę najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących naszych rozwiązań. Lista ta to efekt dziesiątek rozmów z polskimi przewoźnikami.

 

Czy potrzebujemy instalować oprogramowanie Astrata na naszych komputerach?
Nie, platforma telematyczna Fleetvisor jest rozwiązaniem obsługiwanym z pozycji przeglądarki internetowej. Wystarczy zalogować się na swoim koncie, na stronie internetowej: https://next.fleetvisor.eu/monitoring i rozpocząć korzystanie z usługi

Czy program dostępny jest w formie aplikacji na smartfon?
Tak, Fleetvisor jest dostępny na telefon zarówno na Android i iOS. Aplikacja jest uproszczonym narzędziem, gdzie użytkownik ma wgląd do pozycji pojazdów, komunikacji i czasu pracy kierowców

Czy musimy płacić za każdego aktywnego użytkownika platformy?
Nie, nie ma opłaty za każde konto użytkownika platformy. Tworzenie kont użytkowników i zakres dostępów do obszarów Fleetvisor, jest kontrolowany i realizowany przez klienta. Zatem czy będziesz miał 1 osobę korzystającą z systemu, czy udzielisz dostępu 50 pracownikom – koszt wykorzystania platformy będzie taki sam.

Czy możemy decydować o zakresie uprawnień i dostępie do danych na platformie każdemu użytkownikowi indywidualnie?

Tak, mając uprawnienia administratora, można zarządzać zabezpieczeniami, dostępami i kontami użytkowników

Czy usługa Astrata kosztuje więcej, jeśli moje pojazdy jeżdżą poza obrębem Unii Europejskiej?
Nie, opłaty pozostają te same bez względu na to, gdzie twoja flota operuje

Czy Astrata jest zintegrowana z platformami integrującymi?
Tak, jesteśmy zintegrowani z najważniejszymi platformami na rynku: Project44, Sixfold, Fourkites, czy Shippeo. Oznacza to, że pojazdy wyposażone w jednostki Astrata widoczne są w wymienionych systemach, a co za tym idzie – dla Twoich klientów

Czy mogę udostępniać pozycję pojazdu swojemu klientowi?

Tak, system pozwala na wygenerowanie uprawnienia do monitorowania wyznaczonego pojazdu na mapie. Jest to zarządzane z pozycji administratora platformy (uprawniony pracownik)

Czy system obsługuje inne języki?

Tak, zarówno z pozycji platformy Fleetvisor w biurze, jak i ekranu do pracy z kierowcą. Wśród nich jest również język rosyjski, stosowany często z kierowcami zza wschodniej granicy

Czy w waszej usłudze dostępne jest korytarzowanie/tunelowanie?

Tak, można zaplanować trasę, określić jej koszty i przesłać ją na ekran kierowcy. Usługa ta możliwa jest również do zintegrowania z oprogramowaniem TMS

Czy wasz system integruje się z oprogramowaniem klasy TMS?

Tak, już dzisiaj jesteśmy zintegrowani z ponad 130 rozwiązaniami klasy TMS. Otwarta dokumentacja Astrata pozwala na integrację z oprogramowaniem firm trzecich

Czy możemy eksportować dane z waszej platformy na zewnątrz?

Tak, zarówno poprzez integrację z innym oprogramowaniem, jak również poprzez szybki proces eksportu do pliku csv/xls

Jak długo przechowujecie dane na waszej platformie?

Standardowo Fleetvisor przechowuje twoje dane przez 90 dni. Możliwe jest wydłużenie tego okresu do 12 miesięcy (dodatkowa usługa). Możemy też zapewnić automatyczny proces eksportu danych do twoich zasobów lokalnych (np. serwerów)

Jak wygląda instalacja urządzeń?

Instalacja urządzeń w pojazdach może być zrealizowana na 3 sposoby: korzystając z wyznaczonego serwisu Astrata, korzystając z lotnego instalatora, lub we własnym zakresie (Astrata zapewnia schematy instalacji)

Jak wygląda serwis urządzeń?

Większość problemów rozwiązywanych jest przez dostępny dla ciebie zespół Hotline, który zdalnie diagnozuje i naprawia możliwe awarie jednostek. Jeśli okaże się to niemożliwe – tego samego dnia wysyła jednostkę zamienną do klienta. Do dyspozycji są również serwisy Astrata znajdujące się na terenie całej Europy

Czy ktoś nam pomoże przy wdrożeniu systemu w firmie?
Tak, do twojej dyspozycji będzie wdrożeniowiec, który pomoże od strony administracyjnej oraz przeszkoli twoją załogę

Czy możemy wasze urządzenia wynająć?
Tak, w rachubę poza zakupem urządzeń wchodzi ich leasing oraz wynajem. W przypadku wynajmu nie ma kosztu początkowej inwestycji, która jest rozłożona w czasie na cały okres trwania umowy

Czy po zakończeniu okresu wynajmu stajemy się właścicielami urządzeń?
Nie, Astrata pozostaje właścicielem urządzeń również po zakończeniu okresu umowy. Istnieje możliwość wykupu jednostek, jest to jednak indywidualna rozmowa biznesowa

Co potrzebuję by zdalnie ściągnąć dane z karty kierowcy?
Potrzebny jest komputer z podłączona kartą przedsiębiorcy (poprzez czytnik kart) z odstępem do naszej usługi RTDS. To wszystko.

Czy zapewniacie usługę śledzenia w SENT?

Tak, zapewniamy automatyczny proces wysyłania pozycji w ramach systemu SENT

Czy zapewniacie usługę e-toll?
Nie, nie zapewniamy tej usługi i nie ma planu jej uruchomienia. Nasi klienci korzystając z rozwiązań dostarczanych w chociażby w ramach usługi EETS

Czy wasza usługa zapewnia przesyłanie zdjęć i skanów przez kierowcę?
Tak, kierowca ma do dyspozycji tablet DriverLinc wraz z możliwością wykonywanie nim zdjęć i skanów

Czy na waszym tablecie można instalować aplikacje?

Tak, na DriverLinc5 możliwe jest zainstalowanie aplikacji, dzięki usłudze GooglePlay. Administrowanie aplikacjami (uruchamianie i usuwanie) jest po stronie Astrata (usługa MDM). Nasi klienci stosują chociażby aplikację Amazon, czy e-toll

Co to jest usługa MDM?
Usługa MDM (Mobile Device Management) oznacza, że Astrata pozostaje odpowiedzialna za wszelkie administracyjne kroki na tablecie. Zwiększa to bezpieczeństwo użytkowania i ogranicza ryzyko ingerencji użytkownika w obszary, które mogą zakłócić działania urządzenia