<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159804.png" style="display:none;">
Government Security Facility and Utilities

Rozwiązania dla Inteligentnych Miast, Operacje Naziemne na lotniskach i Bezpieczeństwo Narodowe

 

 

 

Linie Lotnicze i Operacje Naziemne na Lotniskach

Przełomowe rozwiązania do optymalizacji operacji w segmencie naziemnym dla wiodących linii lotniczych i portów lotniczych dzięki zastrzeżonej technologii i systemów Astrata

PORTY LOTNICZE

Systemy zarządzania zasobami w operacjach naziemnych

 • Śledzenie i optymalizacja wszystkich zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych zasobów
 • System zarządzania reagowaniem i wysyłką pojazdów ratunkowych
 • Integracja ze wszystkimi głównymi systemami lotniskowymi

 

LINIE LOTNICZE

Automatyczny system zarządzania transportem załogi, pasażerów i sprzętu

 • Planowanie, optymalizacja i automatyzacja transportu załogowego i pasażerskiego
 • Pełne wsparcie kierowcy i pojazdu w transporcie załogi i pasażerów
 • Integracja ze wszystkimi systemami lotniskowymi, w tym z systemami planowania lotów i planowania pracy załogi
Airlines
 

 

Rozwiązania dla rządu i bezpieczeństwa narodowego

Bezpieczeństwo narodowe

Najbardziej zaawansowanym i sprawdzonym narodowym systemem bezpieczeństwa tego typu na świecie jest system śledzenia i monitorowania HAZMAT firmy Astrata. Pozwala menadżerom na ustalenie ścisłych parametrów blokady geograficznej (geofencing) dla podróży i warunkowych reguł dla alarmów w pojazdach lub ich unieruchomienia w przypadku różnych odchyleń od wyznaczonych tras.

 • Automatyczne, wstępnie zatwierdzone trasy, strefy i czas
 • Monitorowanie lokalizacji i wykroczeń w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne unieruchomienie, alarmy i klaksony w przypadku wykroczeń
National security
 

Zarządzanie Służbami Użyteczności

Publicznej Zaawansowana telematyka dla rządu, zakładów miejskich i przedsiębiorstw użyteczności publicznej.
 • Zarządzanie kryzysami (?)
 • Autoryzacja i śledzenie tras
 • Zdalny cyfrowy nadzór wideo
 • Zachowanie kierowcy
Utility Management
 

Nagłe wypadki

Systemy zapewniające optymalną wydajność, bezpieczeństwo i ochronę pojazdów ratowniczych, w tym wozów strażackich, karetek pogotowia i ratowników medycznych
 • Monitorowanie lokalizacji i nawigacja kierowcy w czasie rzeczywistym
 • Moduł przeglądu pojazdów
 • Zintegrowany system zarządzania kluczami
 • Portal zarządzania awariami
 • Zarządzanie wypadkami

shutterstock_1191163906

Skontaktuj się z nami

 

Talk to Sales