<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159804.png" style="display:none;">

Zarządzanie naczepami i chłodniami

Monitoruj i chroń swoje cenne ładunki

 • Skąd masz pewność, że Twoje zasoby są odpowiednio wykorzystywane?
 • W jaki sposób monitorujesz naczepy oraz stopień ich wykorzystania?
 • Czy zawsze wiesz, gdzie znajdują się Twoje zasoby? Ile czasu spędzasz na lokalizowanie tych "zagubionych"?

 

Zobacz w jaki sposób możesz zwiększyć stropień wykorzystania swoich naczep i chłodni, podnosząc jednocześnie jakość usług transportowych świadczonych przez Twoją firmę, bezpiecznie dostarczając ładunki do celu i zapewniając odpowiednią temperaturę transportu. 

 
Background Trailer Reefer

Zapewnij zabezpieczony oraz zgodny ze standardem Twoich usług transport ładunków

Rozwiązania do zarządzania naczepami i chłodniami oferowane przez Astratę pomogą Ci usprawnić codzienne operacje oraz zwiększyć wydajność i rentowność działań

 • Zdalne monitorowanie pojazdów, naczep i ładunków, działające bez ingerencji kierowcy oraz niezależnie od tego czy naczepa jest podłączona do ciągnika siodłowego czy nie.
   
 • FleetVisor zestawia informacje o położeniu naczep i chłodni oraz o założeniach do nich przypisanych, alarmując kierowcę oraz pracowników biura, gdy ustalone progi zostają osiągnięte.
   
 • Rozwiązania do zarządzania naczepami i chłodniami pomagają redukować ryzyko kradzieży naczep, którego straty w samej Europie szacuje się na 8 bilionów rocznie.
   
 • Redukcja czasu traconego na lokalizowanie "zagubinych" naczep, nawet gdy naczepa podłączona jest do ciągnika podwykonawcy.
   
 • Zwiększony stopień wykorzystania naczep o nawet 1%, co w rezultacie przekłada się na możliwość zwiększenia marży o nawet 15%.
   
 • System pozwala na automatyzację raportów inspekcji pojazdów, eliminując konieczność wypełniania papierowych raportów przez kierowcę oraz ułatwiając zapisywanie i przechowywanie wyników inspekcji. 
Grey Business Analytics

Usługa Cargo Control umożliwia pełną kontrolę z biura nad wszystkimi Twoimi zasobami

Korzystając z usługi Cargo Control zauważysz wzrost wydajności całej floty, redukcję niewykorzystanych zasobów oraz czasów przestoju. Doświadczysz też usprawnień harmonogramów dostaw, obniżysz ryzyko kradzieży ładunków oraz zapewnisz optymalne warunki do transportu dóbr wrażliwych na zmiany temperatury.

 • Sprawne lokalizowanie naczep oraz przyspieszanie dostaw dzięki informacjom o oczekiwanym czasie przyjazdu.
   
 • Zapewnienie jakości ładunku dzięki bieżącemu monitorowaniu temperatury chłodni w czasie rzeczywistym podczas całej trasy.
   
 • Unikanie sporów o ewentualnych zniszczeniach lub stratach dzięki możliwości szczegółowego wskazania wszelkich problemów z temperaturą transportu - obiektywne informacje.
   
 • Wykrywanie, powstrzymywanie oraz opóźnianie ryzyka przestępstwa dzięki odpowiednim zasobom oraz zabezpieczeniom ładunku.
   
 • Identyfikowanie czynników przyczyniających się do zużycia hamulców i opon.
Nasi Partnerzy w zarządzaniu naczepami i chłodniami
Aby oferować naszym klientom usługi i rozwiązania na najwyższym poziomie, współpracujemy z wiodącymi oferentami rozwiązań do monitorowania ładunków przewożonych w naczepach i chłodniach:
Dreyer + Timm


Dreyer + Timm

 

Z jednostką telematyczną Scombox oraz jej różnorodnymi interfejsami dla EBS i danych chłodni, Dreyer+Timm GmbH jest rozpoznawalnym oferentem telematyki na rynku. Firma Dreyer+Timm wprowadziła na rynek bezprzewodowe czujniki scomsens o szerokiej funkcjonalności, m.in. automatyczna identyfikacja pojazdu/naczepy/chłodni, zdalne rejestrowanie temperatury czy też zdalne monitorowanie statusu drzwi. Dzięki temu, Dreyer+Timm oferuje łatwe w instalacji rozwiązania do monitorowania naczep i chłodni, jednocześnie dostaczając narzędzia zwiększające zabezpieczenie ładunku przed kradzieżą.

 

 

Read More

 

Novacom Europe

Novacom Europe

 

Będąc doświadczonym oferentem rozwiązań na rynku, firma Novacom Europe dostarcza dedykowane rozwiązania telematyczne do naczep i chłodni. Novacom Europe oferuje szeroki wachlarz możliwości od podstawowej usługi pozycjonowania naczep do pełnego monitorowania chłodni, bezpieczeństwa czy też rozwiązań do zarządzania utrzymaniem floty naczep i chłodni. Wszystkie rozwiązania dostaczane przez Novacom Europe są neutralne pod względem marki, dzięki czemu pracują z naczepami i chłodniami dowolnego typu czy marki, niezależnie od lokalizacji.

 

 

 

Read More

 
Schmitz Cargobull Telematics

Schmitz Cargobull Telematics

 

Liderem na europejskim rynku rozwiązań telematycznych dla naczep. Będąc niezależnym oddziałem Schmitz Cargobull AG, Schmitz Cargobull Telematics doskonale rozumie potrzeby rynkowe klientów oraz co kryje się pod pojeciem “dobrej naczepy”. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu oczekiwań klientów, Schmitz Cargobull Telematics z powodzeniem wprowadza i doskonali innowacyjne rozwiązania, takie jak TrailerConnect®, w 100% opierając się o własny dział rozwoju produktów. Schmitz Cargobull Telematics rozpoznawana jest, jako integrator systemów telematycznych dla naczep oraz dostawca rozwiązań dla logistyki.

 

 

Read More

Wyniki, które mają znaczenie

Dowiedz się, co nasi klienci mówią o oferowanych przez nas rozwiązaniach

"Korzystając z rozwiązań do zarządzania naczepami i chłodniami od Astraty możemy sprawniej nadzorować i kontrolować wszystkie pojazdy i przewożone ładunki, czas pracy i lokalizację kierowców, oraz zużycie paliwa przez chłodnie. Wszystkie te funkcjonalności umożliwiają znaczne usprawnienia naszych codziennych działań oraz przynoszą wymierne korzyści i podnoszą jakość świadczonych przez nas usług."
José Ramón Mazo
Dyrektor Zarządzający, Grupo Transportes Mazo

“Obok transportu cennych ladunków, w dużej części zajmujemy się przewozem produktów farmaceutycznych oraz substancji dla przemysłu spożywczego wrażliwych na zmiany temperatury. Dlatego też niezbędne jest dla nas rozwiązanie umożliwiające zdalne monitorowanie temperatur chłodni i działania systemów chłodzących. Absolutnie koniecznym jest też korzystanie z solidnego rozwiązania umożliwiającego lokalizowanie naczep. Dlatego zdecydowalismy się na niezawodne rozwiązania od Astraty, które odpowiadają wszystkim naszym potrzebom."

Arno Boekestijn
Dyrektor Zarządzający

“Szukaliśmy rozwiązania do podniesienia wydajności operacyjnej naszej firmy, umożliwiającego poprawę jakości usług oferowanych naszym klientom, szczególnie w międzynarodowym transporcie całopojazdowym, gdzie kontrola statusu ładunków jest kluczowa dla zarządzania kosztami. Narzędzia od Astraty dostępne na platformie FleetVisor umożliwiają znaczne udoskonalenia w tym zakresie.”

Ignacio Ramos
Dyrektor ds. Zakupów, F. Ramos
Główne produkty i funkcjonalności
Twórz i usprawniaj wszystkie procesy operacyjne

Pozycjonowanie

Szybkie lokalizowanie i odnajdywanie naczep i chłodni, zarówno w trasie jak i podczas ich postoju, przekładające się na redukcję czasów przestoju oraz zwiększenie możliwości i wykorzystania zasobów oraz czasu pracy kierowcy.

Cargo Control

Usługa Cargo Control od Astraty umożliwia zdalne monitorowanie naczep oraz daje Ci nieustanną kontrolę nad cennymi aktywami i ładunkami w każdej chwili, zwiększając wydajność Twojej firmy, efektywność działań oraz udoskonalając obsługę klientów.

FleetVisor

FleetVisor pokazuje wyniki wszystkich Twoich pojazdów i kierowców, przedstawiając je w czytelnych i przejrzystych zestawieniach – wszystko, czego potrzebujesz, by eliminować straty i maksymalizować wydajność. Łatwość użytkowania portalu pozwoli Ci oszczędzać i usprawniać operacje już od pierwszego dnia.