<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159804.png" style="display:none;">
TripMonitor
Monitoruj realizację dostaw na czas

 

TripMonitor oferuje pełne zestawienie szacowanych czasów przyjazdu (ang. ETA) dla wszystkich Twoich działań transportowych, zarówno ych realizowanych włsaną flotą, jak i tych, które realizowane są za pośrednictwem Twoich podwykonawców. Co więcej, dane te dostępne są niezależnie od marki systemu telematycznego w pojeździe.

TripMonitor
Rozwiązanie dla firm z sektora 3PL/4PL

 

System TripMonitor oferuje pełny wgląd w status wszytskich Twoich ładunków i działań transportowych realizowanych przez Twoich podwykonawców. Co więcej, TripMonitor funkcjonuje niezależnie od marki systemu telematycznego zainstalowanego w kabinie pojazdu Twojego podwykonawcy. Rozwiązanie działą w oparciu o zasadę zarządzania wyjątkami, dzięki czemu pozwala zwiększyć wydajność pracy dyspozytora o nawet 50%, zwiększając ilośś pojazdów, którymi jest on w stanie zarządzać w danym czasie.

 

TripMonitor
Rozwiązanie dla przewoźników drogowych

 

TripMonitor oferuje doskonałe zestawienie szacowanego czasu przyjazdu (ang. ETA) dla wszystkich zaplanowanych działań transportowych, wskazując potencjalne ryzyko opóźnień. Dzięki temu masz czas na podjęcie natychmiastowych działań koryujących oraz komunikację z klientami.

 

TripMonitor

The smartest way to focus on your loads


Udoskonalaj realizację dostaw na czas

 

 • Przewidywanie ETA
 • Korytarzowanie
 • Automatyczne przypisanie podróży
 • Automatyczny system alertowania
 • Automatyczne raporty
 • Zarządzanie wyjątkami
 • Zarządzanie podwykonawcami i monitorowanie ich działań
 • Integracja z ponad 70 rozwiązaniami telematycznymi

 

Przejrzyste zestawienie operacyjne

 

TripMonitor funkcjonuje w oparciu o metodę zarządzania wyjątkami, kierując Twoją uwagę na działania transportowe odbiegające realizacją od zaplanowanego harmonogramu. Już na bardzo wczesnym etapie, przed podróżą, system wskazuje szacowany czas przyjazdu (ETA), wskazuje wybrany korytarz trasy, a następnie pozwala monitorować aktualnie przemierzaną trasę z planowaną.

 

System pozwala monitorować status transportu ładunków przewożonych zarówno przez Twoje własne pojazdy, jak i przez Twoich podwykonawców, przy czym pojazdy te mogą być wyposażone w dowolne rozwiązanie telematyczne.

 

TM Green

 

T6Umsdy

 

 

cover_grey Trailer Reefer

Korzyści dla Twojej firmy:

 

 • Wzrost wydajności pracy dyspozytorów o nawet 50% (możliwość zarządzania większą liczbą pojazdów w danym czasie)
 • Pełna kontrola nas wszystkimi działaniami transportowymi
 • Szczegółowe monitorowanie ETA oraz korytarzowanie
 • Zaawansowany system wykrywania opóźnień transportowych oraz proaktywne alerty
 • Pozycjonowanie zasobów w czasie rzeczywistym oraz monitorowanie postępu działań tansportowych możliwe na podstawie danych gromadzonych z ponad 70 rozwiązań telematycznych
 • Pełny przegląd wydajnosci działań kierowców, pojazdów oraz podwykonawców
 • Wzrost wydajności oraz poprawa wyników operacyjnych, przekładające się na wzrost zadowolenia klientów

Dowiedz się, co możemy zrobić dla Twojej firmy: