<img alt="" src="https://secure.leadforensics.com/159804.png" style="display:none;">

Connecting Data on the Move

Pomagamy usprawnić Twój transport, logistykę i łańcuch dostaw oraz mobilność pracowników

Witamy w Astrata

wiodącą firmą IT działającą w sferze geolokalizacji, telematyki i zarządzania flotą. Zapewniamy zintegrowane systemy telematyczne z IT łączące trzy strategiczne filary: pozyskiwanie danych, analiza i zapewnienie informacji.